Aceste grafice vin să ne ajute să înțelegem mai bine percepția altor etnii față de persoanele de etnie romă, precum și percepția persoanelor de etnie romă față de deschiderea societății și a partidelor politice vizavi de implicarea romilor în politică. Datele prezentate sunt parte a unui studiu realizat de compania IData, la comanda Centrului de Consultanţă şi Educaţie Civică. Cercetarea sociologică s-a efectuat în perioada ianuarie – februarie 2019 și a inclus un studiu cantitativ pe un eșantion de 200 de respondenți și 2 focus-grupuri.

În condițiile în care numai 6% din respondenții de etnie romă sunt membri de partid, iar 2 din 10 membri de partid chestionați nu ar accepta un coleg de etnie romă, Centrul de Consultanţă şi Educaţie Civică consideră că integrarea romilor în procesele social-politice din țară se poate realiza prin eforturi pe două direcții:

• Schimbarea percepției societății și încurajarea unei atitudini incluzive;

• Schimbarea percepției și a atitudinii romilor și încurajarea unui comportament pro-activ.

Vom fi fericiți dacă vă veți implica și Dvs. în acest proces.

Începem prin a înțelege!

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional” , susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul a fost implementat în perioada 02.01.2019 – 31.03.2019.