Proiectul: "Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen."

Proiecte și activități

Proiectul: “Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”

Despre proiect:

Prin acest proiect ne propunem să furnizăm date fundamentate despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică și să realizăm instruiri țintite spre zonele cu mai multă

În urma acestui proiect vor fi atinse următoarele rezultate:

problemele cu care se confruntă etnia romă în materie de participare la procesul decizional identificate și făcute publice;

necesitățile de instruire/ informare în materie electorală evaluate și valorificate;

10 de persoane de etnie romă instruite în calitate de multiplicatori de informație și formatori de opinie;

10 de reprezentanți ai organizațiilor teritoriale ale partidelor politice instruiți în calitate de promotori ai incluziunii electorale și politice.

Pentru democrație este vital ca fiecare participant/-ă al societății să-și cunoască nu doar propriile drepturi și obligații, dar și drepturile altor participanți/-te, precum și avantajele pe care incluziunea diferitor grupuri în procesul decizional și în viața comunității le comportă.

Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul: "Program de ziua alegerilor"

Despre program

Program de ziua alegerilor

În data de 24 februarie 2019 se vor desfășura concomitent două exerciții democratice – alegerile Parlamentului Republicii Moldova și referendumul consultativ. Pentru prima dată alegerile vor avea loc conform sistemului electoral mixt paralel. Implicarea conștientă a tinerilor este considerată drept o prioritate de către Centrul de Consultanță și Educație Civică.

Programul are ca scop transparentizarea procesului electoral prin oferirea posibilității unui grup de tineri/-e de a participa la diverse operațiuni electorale pe parcursul zilei alegerilor. Participanții/-tele vor fi acreditați/-te în calitate de observatori/-oare naționali/-e din partea Centrului de Consultanță și Educație Civică. În prealabil ei/ele vor beneficia de o instruire privind drepturile și obligațiile observatorilor.

Din program fac parte activități precum observarea deschiderii secțiilor de votare și a votării, vizită la Comisia Electorală Centrală și la Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, vizită la Parlamentul Republicii Moldova, asistarea la o ședință/ briefing a CEC, exemplificarea procedurii de numărare a voturilor și a modului de calculare a rezultatelor alegerilor în baza sistemului mixt paralel.
Programul se adresează tinerilor/-elor cu vârsta cuprinsă între 18 și 23 de ani și are o durată de 8 ore.

Aceasta activitate se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală