Despre proiect

Prin acest proiect ne propunem să furnizăm date fundamentate despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică.

Proiectul Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional.

În urma acestui proiect vor fi atinse următoarele rezultate:

  • problemele cu care se confruntă etnia romă în materie de participare la procesul decizional identificate și făcute publice;
  • necesitățile de instruire/ informare în materie electorală evaluate și valorificate;
  • 10 de persoane de etnie romă instruite în calitate de multiplicatori de informație și formatori de opinie;
  • 10 de reprezentanți ai organizațiilor teritoriale ale partidelor politice instruiți în calitate de promotori ai incluziunii electorale și politice;

Pentru democrație este vital ca fiecare participant/-ă al societății să-și cunoască nu doar propriile drepturi și obligații, dar și drepturile altor participanți/-te, precum și avantajele pe care incluziunea diferitor grupuri în procesul decizional și în viața comunității le comportă.
Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Galerie video

The playlist identified with the request's playlistId parameter cannot be found.

Galerie foto