Cu care din următoarele probleme vă confruntați în prezent cel mai mult?

  • Membri de partid

  • Persoane de etnie romă

Studiu Percepția persoanelor de etnie romă și a membrilor de partid privind participarea politică în Republica Moldova.

Studiul sa efectuat în perioada ianuarie – februarie 2019. A fost realizat un studiu calitativ cu participarea a 19 persoane și un studiu cantitativ cu 200 respondenți.