Asociaţia Obştească Centrul de

Consultanţă şi Educaţie Civică.

Prezentare generală

Asociaţia Obştească Centrul de Consultanţă şi Educaţie Civică este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, înregistrată la I.P. „Agenția Servicii Publice” în data de 18 septembrie 2018 cu numărul 8589.

Află mai multe

Scopurile Asociației constau în contribuirea la:

  • Promovarea valorilor democratice în rândul cetățenilor Republicii Moldova;
  • Dezvoltarea conceptului de cetățenie activă și educarea civică a unui cetățean social-implicat;
  • Susținerea democrației participative;
  • Educația electorală a alegătorilor și a persoanelor care urmează să devină alegători;
  • Educația și instruirea persoanelor în domeniul democrației, drepturilor omului, alegerilor, comunicării publice și politice, egalitatea de gen, incluziune politică și socială și alte tematici conexe.

Despre Proiect

Prin acest proiect ne propunem să furnizăm date fundamentate despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică.

Proiectul Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional.

Parteneriate